DISCLAIMER

CLICK HERE FOR OUR DISCLAIMER IN ENGLISH

Aansprakelijkheid

Woodies at Berlin besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar om deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat gegevens van onze leveranciers veranderen zonder dat Woodies at Berlin hiervan op de hoogte is. Woodies at Berlin kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn. Het beeldmateriaal op de website kan afwijken van de opstelling in onze toonzalen en is bijgevolg niet altijd representatief.Copywriting

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op de website zijn eigendom van Woodies at Berlin en zijn leveranciers. Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren of te publiceren. Het gebruiken van informatie van deze website, zonder voorafgaande toestemming, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.Privacyverklaring

De persoonsgegevens die via de Woodies at Berlin website worden verzameld, worden enkel gebruikt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten en promoties. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Woodies at Berlin is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.Cookies

De website van Woodies at Berlin maakt gebruik van 'cookies' om informatie over o.a. uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van onze websites in kaart te brengen. 'Cookies' helpen ons om onze websites te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten Woodies at Berlin gebruikt worden.2022 Woodies at Berlin
KVK 59041056 - BTW nr. NL8532.92.097.B01

david@woodiesonline.nl
+ 31 (0)6 11518894